Poziv Grada Bakra dugotrajno nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade na zanimljivu edukaciju

Grada Bakar organizira zanimljivu edukaciju za dugotrajno nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade u sklopu EU projekta „Znanjem do posla“. Na edukaciji koja će se održati u petak, 17.07.2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Bakra, na adresi Primorje 39/II u Bakru s početkom u 09,00 sati obradit će se slijedeće teme:

  • Osnove poduzetništva (kako pokrenuti poduzetnički pothvat, kako financirati neke aktivnosti, kome se obratiti za pomoć i sl.),
  • Kako upravljati novcem (planirati posao, planirati novčane priljeve i odljeve),
  • Komunikacijske i organizacijske vještine.

Pozivaju se zainteresirane osobe područja Grada Bakra koje su dugotrajno nezaposlene ili su korisnici zajamčene minimalne da se uključe u ovu zanimljivu edukaciju. 

 

Dodatne informacije:

Grad Bakar: tel. 051/455-742 i 051/455-727 e-mail: nena.gudac@bakar.hr i gospodarstvo @bakar.hr