Učinkoviti ljudski potencijali

OPERATIVNI PROGRAM 2014. – 2020.

ZAPOŠLJAVANJE
SOCIJALNO UKLJUČIVANJE
OBRAZOVANJE
DOBRO UPRAVLJANJE

Novosti

10. srpnja 2020.

Poziv dugotrajno nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade na zanimljivu edukaciju

Općina Viškovo zajedno s partnerima – Gradom Bakrom i Općinom Skrad provodi EU projekt „Znanjem do posla“ koji se u potpunosti (100%) financira iz Europskog socijalnog […]
26. srpnja 2019.

Poziv dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima zajamčene minimalne naknade za uključivanje u besplatne programa obrazovanja

Općina Viškovo zajedno s partnerima – Gradom Bakrom i Općinom Skrad provodi EU projekt „Znanjem do posla“ koji se u potpunosti (100%) financira iz Europskog socijalnog […]

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je „Povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama na području općine Viškovo, Skrada i Grada Bakra“.

Specifični ciljevi su:

  • Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba,

  • Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina provedbom pružanja usluga mentorstva,

  • Jačanje kapaciteta stručnjaka.