Učinkoviti ljudski potencijali

OPERATIVNI PROGRAM 2014. – 2020.

ZAPOŠLJAVANJE
SOCIJALNO UKLJUČIVANJE
OBRAZOVANJE
DOBRO UPRAVLJANJE

Novosti

13. rujna 2018.
Tiskovna konferencija

Predstavljen projekt „Znanjem do posla“

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je „Povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama na području općine Viškovo, Skrada i Grada Bakra“.

Specifični ciljevi su:

  • Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba,

  • Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina provedbom pružanja usluga mentorstva,

  • Jačanje kapaciteta stručnjaka.