O projektu

O projektu

Prijavitelj projekta je Općina Viškovo, a partneri su: Grad Bakar i Općina Skrad.

Kako bi se doprinijelo povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina te umanjila opasnost od socijalne isključenosti prijavitelj i partneri osmislili su projekt „Znanjem do posla“ koji potiče provedbu aktivnosti kao što su uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih te poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti, kao i individualizirani pristup radu s pripadnicima ciljanih skupina kroz usluge mentorstva. Projektom je predviđena provedba 13 verificiranih programa (rukovatelj crpkom za beton i mikserom, bravar, dadilja, gerontodomaćica, rad s motornom pilom, upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima,  zavarivač MIG MAG postupkom, zavarivač REL postupkom, zavarivač TIG postupkom, rukovatelj viličarom, rukovatelj autodizalicom, rukovatelj motornom kosilicom, rukovatelj bagerom) obrazovanja odraslih za 55 osoba, pripadnika marginaliziranih skupina.  Osim edukacije marginaliziranih skupina predviđena je i edukacija mentora koja uključuje psihologiju podučavanja, komuniciranja te motivacijske strategije.

Projektnu ciljanu skupinu čine pripadnici marginaliziranih skupina i to:

  • dugotrajno nezaposleni,

  • korisnici zajamčene minimalne naknade i

  • stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama.

Kroz edukacije motivirat će se i pružiti pomoć gore navedenim marginaliziranim skupinama u povećanju zapošljivosti, približavanju tržištu rada i socijalnoj isključenosti osoba.

Ciljevi i rezultati

Opći cilj projekta je „Povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama na području općine Viškovo, Skrada i Grada Bakra“.

Specifični ciljevi su:

  • Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba,

  • Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina provedbom pružanja usluga mentorstva,

  • Jačanje kapaciteta stručnjaka.

Očekivani rezultat je rast zapošljavanja marginaliziranih skupina nakon provedbe projekta kroz javne radove te u privatnom sektoru.

Ukupna vrijednost projekta:

1.030.775,60 kuna (100% financiranje)

Razdoblje provedbe:

rujan 2018. – rujan 2020.

Projektni tim:

Voditelj projekta – Irena Gauš – Irena.Gaus@opcina-viskovo.hr

Projektni asistent 1 – Eleonora Sokolić Brusić – : gospodarstvo@bakar.hr

Projektni asistent 2 – Anita Rački – pisarnica@skrad.hr