Predstavljen projekt „Znanjem do posla“

Dana, 13. rujna 2018. godine u vijećnici Općine Viškovo održana je press konferencija povodom predstavljanja projekta  „Znanjem do posla“. Prijavitelj projekta je Općina Viškovo, a partneri su: Grad Bakar i Općina Skrad.

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu odobrena su sredstva bespovratna sredstva u iznosu od 1.030.775,60 kuna. Projekt se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Aktivnosti projekta „Znanjem do posla“ koji započinje Općina Viškovo i partneri Grad Bakar i Općina Skrad tijekom trajanja dovesti će do umrežavanja polaznika edukacija i njihovih obitelji, te se očekuje kako će u budućnosti biti primjer dobre prakse i ostalim jedinicama lokalne samouprave i svim zainteresiranim, prvenstveno članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Svu metodologiju provedbe projektnih aktivnosti kao i rezultate projekta Općina Viškovo će dati na korištenje županijskom LPZ-u. Ovaj projekt je osmišljen kao mjera aktivne politike zapošljavanja ciljanih skupina koje su izgubile motivaciju i vjeru u pronalazak radnog mjesta. Motivacijom i edukacijom marginaliziranih skupina na način da će im se osigurati stjecanje stručnih znanja i kompetencija u zanimanjima u kojima je sve veći deficit radnika, omogućit će im se ravnopravan položaj na tržištu rada te u konačnici zaposlenje. Kako bi se dodatno pripremilo polaznike za rad u stvarnom okruženju educirat će se zaposlenici prijavitelja i partnera kako bi mogli sudjelovati u mentoriranju polaznika (individualne konzultacije) tijekom održavanja edukacija, a sve s ciljem postizanja gospodarskog rasta, zapošljavanja i sukladno tome uspostave konkurentnog gospodarstva s visokom razinom zaposlenosti.

Provedbom certificiranih programa obrazovanja odraslih odmah će se utjecati na povećanje zapošljivosti marginaliziranih skupina (anketnim ispitivanjem utvrđene su potrebe poduzetnika, JLS, komunalnih poduzeća). Istovremeno provodit će se i edukacija mentora koja uključuje psihologiju podučavanja, komuniciranja te motivacijske strategije i time jača socijalne kompetencije, vještine i alate neophodne u radu socijalnog uključivanja marginaliziranih skupina. Korisnici zajamčene minimalne naknade imat će uslugu mentorstva koja im omogućuje individualizirani pristup.

Nakon provedbe svih projektnih aktivnosti za polaznike se očekuje zaposlenje kroz javne radove i u privatnom sektoru uslijed utvrđenog deficita pojedinih zanimanja. Ovaj projekt je odraz socijalne uključenosti i brige za širu zajednicu kroz dijeljenje znanja. Projektom se promovira ciljani, moderan i prihvatljiv pristup cjeloživotnom učenju i usavršavanju koji direktno utječe na poboljšanje osobnih vještina pojedinaca koji su trenutno zaposleni.